Přejít na obsah

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

 

Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov

Telefon ŠJ: 721 028 454

Vedení: vedoucí ŠJ: Ing. Ilona Setničková

pokladní ŠJ: Ing. Ilona Setničková

vedoucí kuchařka: Helena Wittnerová

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 272/2021 Sb. a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba                                        6,00 – 14,30

Výdejní doba: pro děti a zaměstnance  11,20 a 12,15 a 13,05

pro odběr do jídlonosičů                       11,00 – 11,30

3) Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy a v základních kategoriích činí:

žáci mateřské školy 3-6 let                   54,00 Kč

žáci mateřské školy více než 6 let        58,00 Kč

žáci ZŠ 7-10 let                                    36,00 Kč

žáci ZŠ 11-14 let                                  39,00 Kč

žáci ZŠ od 15 let a zaměstnanci školy 41,00 Kč

Ceny obědů se řídí stravovacími předpisy a odvíjejí se od věku dítěte. Rozhodující je dosažení určitého věku ve školním roce (školní rok se počítá od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

4) Placení stravného

Placení se provádí zpětně za uplynulý měsíc dle skutečně odebraných obědů, a to inkasem z účtu rodiče, v krajním případě na základě žádosti u vedení školy hotově (u pokladní ŠJ Ing. Ilony Setničkové ). Obědy je nutno uhradit nejpozději do 12. každého následujícího měsíce. Pokud nedojde k zaplacení obědů do 12. dne v následujícím měsíci po odběru obědů, dočasně se pozastavuje vydávání obědů neplatícímu strávníkovi (omezení platí do doplacení dlužné částky). Při opakované platební nekázni může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školního stravování.

5) Přihlášky stravy

Podávají se osobně nebo písemně v kanceláři školní jídelny. Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat pouze v určité dny v měsíci.

6) Odhlášky ze stravování

V případě onemocnění nebo jiné nepřítomnosti dítěte ve škole je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování.

V souvislosti s ustanovením zákona o školských zařízeních (Školský zákon č.561/2004) nemá žák nepřítomný ve škole nárok na odběr oběda za sníženou cenu tj. jen za cenu potravin podle Vyhlášky o školním stravování č.272/2021 Sb.

Oběd za sníženou cenu lze vydat jen první den nepřítomnosti žáka ve škole (z důvodu nemoci) do přinesených nádob mezi 11,00 – 11,30 hod. Tento oběd je určen k okamžité spotřebě a nelze jej z hygienických důvodů déle uchovávat.

Stravování je nutné odhlásit p ř e d e m, nejpozději do 14 hod. předešlého dne. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. V případě pozdní odhlášky bude oběd naúčtován. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Trvale odhlásit dítě ze stravování může rodič osobně v kanceláři u vedoucí ŠJ nebo písemně.

7) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce v chodbě ŠJ. Pro mateřskou školu se v těchto dnech vaří, pokud je otevřena. V době vyhlášení volných dnů ředitele školy a prázdnin ve škole není možné z ekonomických důvodů již přihlášené děti v mateřské škole dodatečně odhlásit ze stravování.

8) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na chodbě ŠJ, ZŠ a MŠ a dále na internetových stránkách školy v sekci Školní jídelna.

9) Dotazy

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

10) Dozory

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozvrhu dozorů.

Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, přednostního výdeje oběda odjíždějícím žákům a k dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.

11) Tento řád školní jídelny nabývá platnost od 1. 2. 2023.

 

Ing. Ilona Setničková                                               Mgr. Václav Nerad

vedoucí školní jídelny                                               ředitel školy


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace