Přejít na obsah

Volby do ŠR

Volby do Školské rady – mimořádná volba

vloženo 2. květen 2022

Dle Volební řádu Školské rady dne 29. 4. 2022 skončily volby do Školské rady z řad zákonných zástupců a rodičů žáků z důvodu ukončení činnosti Ing. Vladimíry Buchalové ve Školské radě k 30. 6. 2022.

Celkem bylo odevzdáno 98 platných hlasovacích lístků.

Počet hlasů: Lukáš Fousek – 57 hlasů

Miroslav Šimon – 41 hlasů

Členem Školské rady byl zvolen Lukáš Fousek.

Mgr. Kateřina Vesecká, předsedkyně volebního výboru

Ředitel ZŠ Jankov oznamuje složení Školské rady od 1. 7. 2022:

Mgr. Radek Maceška

PaedDr. Jana Sochůrková

Lukáš Fousek

Školská rada - nové složení

vloženo 30. duben 2019

Dle Volební řádu Školské rady dne 30. 4. 2019 skončily volby do Školské rady z řad zákonných zástupců a rodičů žáků. Celkem bylo odevzdáno 74 platných hlasovacích lístků.

Počet hlasů: Ing. Vladimíra Buchalová – 29 hlasů

Miroslav Šimon – 25 hlasů Mgr.

Marie Průchová – 20 hlasů

Členem Školské rady byla zvolena Ing. Vladimíra Buchalová.

                                            Mgr. Kateřina Vesecká, předsedkyně volebního výboru

Ředitel ZŠ Jankov oznamuje ke dni 30. 4. 2019 složení Školské rady pro období 2019 - 2021:

Ing. Radek Maceška

PaedDr. Jana Sochůrková

Ing. Vladimíra Buchalová

                                                                            Mgr. Václav Nerad, ředitel školy

Volby do Školské rady

vloženo 21. duben 2019

Volby do Školské rady

vloženo 29. březen 2019

Dle Volební řádu Školské rady třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče a jiní zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

V souladu s Volebním řádem do Školské rady proběhly dne 29. 3. 2019 volby zástupce pedagogů, zástupcem pedagogů byla zvolena PaedDr. Jana Sochůrková.

Dne 2. 4. 2019 byl oznámen zástupce za zřizovatele školy - Obec Jankov, jmenován byl Ing. Radek Maceška, člen Rady obce Jankov.

Třetí člen Školské rady, zástupce rodičů a jiných zákonných zástupců žáků, bude oznámen po skončení voleb, které proběhnou v budově školy v termínu od 23. do 30. dubna 2019.

Volby řídí přípravný výbor (volební komise) ve složení: Mgr. Kateřina Vesecká, Mgr. Lucie Macešková a Mgr. Ondřejka Jarešová.

Mgr. Kateřina Vesecká, předsedkyně přípravného výboru


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace