Přejít na obsah

Schůzka 2. 1. 2023

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Na Náměstí 29

257 03 Jankov

 

 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z. s.

 

Datum: 2.1. 2023

Místo konání: Jankov

Přítomni: Švestková, Vrzalová, Adamová, Melicharová, Kuncová, Fialková, Grňová, Šulcová, Kučerová

Omluveni: Krchová

 

 

1. Schválení uvolnění příspěvku ZŠ Jankov ve výši 3008,- (nákup šerp pro devátý ročník)

· Souhlasí: 9

· Nesouhlasí: 0

· Zdrželi se: 0

Výbor schvaluje uvolnění příspěvku ve výši 3008 Kč.

 

2. Příprava plesu

· Plánování, příprava, organizace a personální zajištění plesu (viz. Rozpis a organizace plesu)

· Spolupráce s Obcí Jankov, SDH Jankov a ZŠ Jankov při zajištění plesu

 

Termín další schůze naplánován na pondělí 16.1. 2023 v 17,00.

 

 

 

Zapsala: Kuncová Ilona Termín a podpis

 

Zkontrolovala: Kučerová Andrea Termín a podpis

 

Schválila: Kuncová Ilona Termín a podpis


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace