Přejít na obsah

Aktuální informace

Vyřazení žáků 9. třídy

vloženo 1. červenec 2021

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy proběhlo 30. června 2021 v sále OÚ Jankov.

Nový příspěvek ŠD

vloženo 29. červen 2021

Nový příspěvek ŠD - Piknikové odpoledne.

Výroba třídních triček - 4. třída

vloženo 27. červen 2021

Od úterý do pátku si žáci ze 4. třídy zpestřili dny ve škole výrobou triček. Trička si nejprve sami navrhli, kdy nakreslili různé motivy, které by na tričku mohly být a dva nejlepší vyhrály. A poté pomocí razítek a barev vytvářeli trika s výherním motivem. Nakonec se na trička ještě všichni podepsali, aby měli vzpomínku.   Lukáš Filip

 

Projektový den – Voda, 3. a 4. třída

vloženo 27. červen 2021

Ve čtvrtek byl pro děti ze 3. a 4. třídy připraven projektový den, který byl zaměřen na vodu na naší planetě a jak je pro nás důležitá. Projektový den probíhal nejprve ve třídě a poté v tělocvičně, kde bylo připravené mobilní planetárium a prezentace. Ve třídě děti dostaly velký papír, na který měly napsat cokoliv je napadne, když se řekne „voda“. Poté jim byl přehrán dokument, který zmiňoval důležitost vody, ukazoval zásoby vody na Zemi, oceány a další.  Když už děti věděly o vodě více, tak byly rozděleny do dvojic a každá dvojice si mohla vybrat, zda bude chtít nakreslit koloběh vody nebo vysvětlit, co je voda. Poté se děti přesunuly do tělocvičny, kde už na ně čekalo postavené mobilní planetárium, ve kterém jim byl promítnut vesmír, mléčná dráha, sluneční soustava a Země z vesmíru. Společně s promítáním jim bylo od odborníka prezentováno, proč je voda důležitá, koloběh vody na Zemi, kolik je vody na naší planetě a další. Důležitá část této prezentace byla o znečištěné vodě a jejím čištění a vracení do oběhu.  Lukáš Filip

Nový příspěvek ŠJ

vloženo 23. červen 2021

Nový příspěvek ŠJ - Dopis rodičům

Vyhodnocení dubnové výzvy ke Dni Země

vloženo 22. červen 2021

V úterý 22. 6. 2021 byli oceněni žáci, kteří se zúčastnili dubnové výzvy ke Dni Země. Na cenu si museli počkat. Matka Země potřebovala na přípravu dárků čas, každý žák obdržel skleničku čerstvého medu. Obdarováni byli: N. Švestková (9. třída), J. Kocourek (8. třída), T. Vaňková (7. třída), J. Dvořák (7. třída), A. Zdvihalová (6. třída) a Z. Švestková (6. třída). A co všechno pro Zemi udělali? Vysadili nové listnaté stromy, třídili odpad, uklízeli odpadky v okolí vesnice, vyráběli věci denní potřeby z odpadních a přírodních materiálů nebo vysázeli květiny na veřejná prostranství.    Iva Chmůrová, ZŠ Jankov

 

Geologická exkurze 9. třídy

vloženo 20. červen 2021

Dne 1. 6. jsme vyrazili na kolech do Domu přírody Blaník. Ráno v 7:45 jsme vyjeli z Jankova a po cestě se k nám přidávali ostatní spolužáci. V Louňovicích jsme prozkoumali geologickou mapu před místní školou. Dál jsme pokračovali do geoexpozice v Kondraci. Když jsme tam dorazili, občerstvili jsme se a vyšlápli si na Blaník. Kdo chtěl, mohl vylézt i na rozhlednu. Pak jsme se vrátili do geoexpozice, kde jsme si opekli špekáčky. Po jídle jsme měli připravené úkoly od paní učitelky, které jsme vypracovali za pomoci geologické mapy. Poté jsme vyrazili na zpáteční cestu.

Děkujeme paní učitelce a panu školníkovi za to, že s námi tuto exkurzi absolvovali.   Žáci 9. třídy ZŠ Jankov

Dějepis trochu jinak

vloženo 16. červen 2021

Ve středu 16.6. jsme se místo hodiny dějepisu vypravili na vycházku po stezce okolo Jankova. Tady jsme se seznámili s historií jedné z nejvýznamnějších bitev třicetileté války. Ta se odehrála právě v místech, která denně míjíme při cestě do školy. Postupně jsme se zastavovali na jednotlivých stanovištích, na nichž jsme se dozvěděli vždy něco nového o tomto vojenském střetnutí, kde se utkala švédská a císařská vojska. Stezka je velmi zajímavá, avšak my jsme prošli jen několik stanovišť. Nejdéle jsme se zdrželi na návrší mezi Jankovem a Ratměřicemi, kde došlo ke kapitulaci císařského vojska. Zde jsme si ukázali, kde se jednotlivé armády nacházely, jak postupovaly v boji. Zaujaly nás i vojenské taktiky a zbraně, které se ve třicetileté válce používaly. Na závěr nám paní učitelka přečetla pověst o pokladu v lese Hartmany. Podél něj jsme se potom vydali na zpáteční cestu do školy. Byli jsme překvapeni, co se událo v době válečného konfliktu v našich vesnicích. Celá procházka byla velmi poučná a přínosná. Doufáme, že se také na jankovskou stezku přijdete podívat, abyste se i vy seznámili s historií jedné z nejkrvavějších bitev třicetileté války.

V. Procházka, F. Hubička, J. Dvořák a K. Vávra, žáci 7. ročníku ZŠ Jankov

  

Den dětí v ZŠ Jankov

vloženo 10. červen 2021

V pátek 4. 6. 2021 se v ZŠ Jankov konal dětský den. Žáci prvního stupně řešili úkoly na trase do Ratměřic a zpět, kterou jsme vyznačili žlutými fáborky. Tam, kde měli naši spolužáci vyplnit nějakou disciplínu, jsme přidali ještě dva červené fáborky. Úkolů bylo celkem 8 a týkaly se znalostí z prvouky, vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy nebo pracovních činností.

Na konci trasy jsme všem třídám zkontrolovali splnění úkolů a za správné odpovědi dostaly děti odměny. Počasí se vydařilo a všem se dětský den moc líbil.    Žáci páté třídy

  

Nové příspěvky ŠD

vloženo 9. červen 2021

Nové příspěvky ve školní družině - Letní diskotéka, Šipkovaná, Dětský den, Vybíjená, Malování kamínků, Výroba kytiček ze dřívek

« Předchozí strana 1 2 3 4 9 16 24 31 Další strana »
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace