Přejít na obsah

2020-2022

REGISTRACE k zápisu do 1. ročníku školního roku 2022/2023

vloženo 7. duben 2022

Od 1. 4. do 12. 4. 2022 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku základní školy.

Žadatelé o přijetí k základnímu vzdělávání a žadatelé o odklad se registrují na tomto odkazu:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3293

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2022 v hlavní budově školy.

Bitva u Jankova

vloženo 26. únor 2022

Tisková zpráva ze dne 10. 2. 2022

Informace Klubu rodičů

vloženo 1. listopad 2021

Klub rodičů a SDH Jankov zvou na Lampioný průvod 6. 11. 2021. Více informací v plakátu.

Inzerát

vloženo 15. září 2021

ZŠ a MŠ Jankov přijme kuchaře/kuchařku do školní kuchyně na plný úvazek. Nástup možný dle dohody v průběhu října či listopadu. Bližší informace na 724831800

 

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

vloženo 27. srpen 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 oznamuji:

- ve škole dne 1., 6. a 9. září proběhne preventivní screeningové testování žáků prostřednictvím neinvazivních antigenních testů (žáci 1. třídy budou testováni 2., 6., a 9. září). Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, žák předloží platný certifikát nebo ukáže jeho platnost v aplikaci Tečka) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

- všichni žáci (příp. zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd – žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku, žáci nad 15 let respirátor;

- při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude žák vpuštěn do budovy školy, pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žák umístěn do předem připravené samostatné místnosti a škola současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. O dalším postupu rozhodne praktický lékař, kterého bude zákonný zástupce telefonicky kontaktovat.

Z výše uvedených důvodů dne 1. září 2021 v 8 hodin proběhne slavnostní zahájení školní roku v sále OÚ Jankov pouze pro žáky 1. třídy a jejich rodiče. Testování těchto žáků proběhne ve škole až 2. září před zahájením výuky.

Žáci 2. až 9. třídy se 1. září dostaví nejdéle v 7:45 do svých kmenových tříd v budově školy, kde budou přivítáni třídními učiteli. Následně proběhne jejich testování a žáci budou poučeni o dodržování hygienických a dalších nezbytných pravidel (konec vyučování v 10:00 hodin).

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele.

Všem žákům a jejich rodičům přeji příjemný začátek školního roku.

          Václav Nerad, ředitel školy

Předškolička

vloženo 3. červen 2021

Po několika předškoličkách online dnes proběhla předškolička ve škole. Sešli jsme se skoro všichni včetně paní asistentky Míši. Někteří z nás byli ve škole poprvé v životě. Hráli jsme si, povídali, psali na tabuli i plnili zadané úkoly. Všechno jsme hravě zvládli. Jsme prostě ŠIKULKY.

Informace o provozu školy od 17. května

vloženo 13. květen 2021

Od pondělí 17. května se na 1. i 2. stupni ruší systém rotační výuky.

Všichni žáci se vrací ke stálému rozvrhu.

Testování bude nadále probíhat jednou týdně, a to vždy v pondělí. Pokud se žák nedostaví v pondělí, bude testován první den osobní přítomnosti ve škole.

Školní družina se vrací k běžnému provozu. Obědy jsou všem žákům automaticky přihlášeny.

Při pobytu ve škole nadále platí povinnost nosit zdravotnickou roušku.

Inzerát

vloženo 7. květen 2021
Inzerát
ZŠ a MŠ Jankov přijme od 1. 9. 2021 KVALIFIKOVANÉHO učitele pro 1. stupeň ZŠ s možností částečného úvazku.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. 

 

Informace k provozu školy

vloženo 30. duben 2021

Od 3. května 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 2. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 3. května se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2, 6. a 8. ročníku.

V následujícím týdnu od 10. května se budou prezenčně vzdělávat žáci 3., 4., 5., 7. a 9.  ročníku.

Od 3. května distanční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat bez on-line vysílání pouze prostřednictvím úkolů zadávaných ve Škole OnLine.  Pro 1. stupeň bude on-line vysílání zachováno.

Obědy budou všem žákům automaticky v týdnu prezenční výuky přihlášeny.

Pro všechny žáky ZŠ zůstává nadále povinné zakrytí nosu i úst zdravotnickou rouškou.

Pro žáky 2. stupně je nařízeno 2x týdně neinvazivní antigenní testování dětí. Žáci 1. stupně se budou od 3. května testovat již jen 1x týdně. V MŠ testování dětí již probíhat nebude.

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 8. duben 2021

Informace k průběhu testování žáků při návratu k prezenční výuce

 

Od 12. 4. 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. dubna se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku.

V následujícím týdnu od 19. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku (v tomto týdnu se žáci 3. až 5. ročníku vrací k distanční výuce dle stávajícího rozvrhu on-line vysílání).

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu samosběrem pomocí antigenních testů (LEPU test).  celý článek »

Registrace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/2022

vloženo 29. březen 2021

Od 5. 4. do 14. 4. 2021 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku základní školy.

Žadatelé o přijetí k základnímu vzdělávání a žadatelé o odklad se registrují na tomto odkazu:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3293

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis do 1. třídy

vloženo 23. březen 2021

Zápis do 1. třídy

vloženo 2. březen 2021

ZS¦î-Jankov-logo-znak-c¦îerne¦ü-02.jpgInformace pro rodiče budoucích žáků první třídy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační online schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční

ve středu 10. března 2021 od 16 hodin.

Ke schůzce se můžete připojit na počítači nebo přes mobilní telefon: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

V průběhu schůzky budete informováni o podmínkách vzdělávání v jankovské škole a o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční v termínu od 12. do 14. dubna 2021.

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Vedení školy společně s třídní učitelkou bude připraveno odpovědět na Vaše dotazy týkající se vzdělávání žáků, organizace zápisu, možného odkladu školní docházky a také průběhu setkávání dětí v rámci našich tradičních předškoliček.       

Mgr. Václav Nerad, 724831800

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 28. únor 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 o přijetí krizového opatření se od 27. února 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Žáci 1. a 2. tříd přechází na distanční výuku. Aktuální rozvrh on-line vysílání všech ročníků najdete v sekci Distanční výuka.

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/…emu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

 

Inzerát

vloženo 25. únor 2021

ZŠ a MŠ Jankov přijme od 1. 9. 2021 KVALIFIKOVANÉHO učitele pro 1. stupeň ZŠ.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. 

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 9. únor 2021

ZŠ Jankov nově nabízí svým žákyním a žákům, pro něž je komplikované se účastnit distanční výuky v domácím prostředí, možnost absolvovat hodiny distanční výuky v prostorách školy. Rodiče, kteří o tuto možnost mají zájem, mohou kontaktovat třídní učitelku, s níž si domluví konkrétní dny v týdnu a časy, v nichž chtějí tuto možnost využít. Žáci budou absolvovat výuku za dodržení všech aktuálních opatření – budou sami ve třídě a nebudou se moci potkávat s jinými žáky, kteří budou ve škole přítomní. Ve škole bude k dispozici školní technika, kterou mohou žáci využít. Žáci budou pod dozorem pedagoga, který nabídne nezbytnou podporu.

Žáci mají i nadále možnost využít osobní konzultace s pedagogy ve škole sloužící k dovysvětlení probírané látky. V případě zájmu si rodiče předem domluví s konkrétním pedagogem termín, žáci se na konzultaci mohou dostavit samostatně.

Každé úterý je žákům i rodičům v prostorách školy k dispozici školní psycholog. Nabízí:

-          tipy pro zvládání a organizaci výuky v domácím prostředí

-          tipy, jak přežít sociální izolaci a nezbláznit se z ní

-          prostor oddychnout si od školy a domova v sedacím pytli

-          tipy na aktivity, které vás v současné době rozptýlí, potěší, dodají vám energii

-          možnost probrat nad kávou či čajem jakékoli otázky, které vás v tomto období napadají

Ozvat se můžete na kolar@mikroregionvoticko.cz

On-line konzultace

vloženo 10. leden 2021

Informace ohledně on-line konzultací prospěchu a chování žáků, které se uskuteční dne 18. a 19. ledna 2021.   

1) on-line konzultace s třídními učiteli na 1. stupni (3. až 5. ročník): 

proběhnou dne 18. ledna od 14 do 18 hodin.  Každý rodič bude mít možnost se v tomto čase spojit s třídním učitelem a individuálně konzultovat prospěch a chování svého dítěte v průběhu 1. pololetí prostřednictvím aplikace Google Meet.   

Přes zprávy v systému Škola OnLine Vám třídní učitel zašle přidělený čas konzultace a před schůzkou také přístupový kód. Pokud Vám nebude přidělený čas vyhovovatkontaktujte prosím třídního učitele. Pokud máte zájem o konzultaci prospěchu v anglickém jazyce, využijte k tomu individuální konzultace konané 19. ledna na 2. stupni, viz postup níže. 

2) on-line konzultace s vyučujícími všech předmětů na 2. stupni: 

proběhnou dne 19. ledna od 14 do 18 hodin.  Pokud máte zájem o individuální konzultaci prospěchu v určitém předmětu či rozhovor s ředitelem školy, požádejte daného pedagoga prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine o přidělení času konzultace do 15. ledna 2021 (do 15 hodin). S přiděleným časem Vám bude zaslán i přístupový kód. 

Konzultací se mohou s Vámi zúčastnit také žáci. 

 

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 28. prosinec 2020

S účinností od 4. ledna 2021 je omezen  provoz základních škol tak, že prezenčně se budou vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníků.

 

Žáci ostatních tříd se budou vzdělávat distančněRozvrh a nová pravidla distanční výuky budou zveřejněny na stránkách školy v záložce DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Provoz  školní družiny je stále omezen, bude probíhat ve dvou skupinách.

 

Mateřská škola je stále v provozu.

 

Od 4. 1. jsou všichni žáci po dobu distančního vzdělávání automaticky odhlášeni ze stravování. Provoz školní jídelny ale zůstává nepřerušen.

Žáci mohou obědy odebírat za dodržení následujících podmínek:

V případě, že budou chtít v tomto období oběd odebrat, musí si ho předem přihlásit a v den výdeje přinést nejpozději do 8:00 jídlonosiče (min. 2 omyvatelné podepsané nádoby bez tašek) do školní jídelny. Vyzvednutí oběda je možné v době od 11:00 do 11:30.

PF 2021

vloženo 21. prosinec 2020

Všem dětem, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy přejeme klidné Vánoce a pevné zdraví v novém roce. Vedení školy

Vánoční přání Jankov - YouTube

Důležité upozornění - dny boje proti covidu

vloženo 16. prosinec 2020

Důležité upozornění pro rodiče a žáky ZŠ Jankov:

Vážení rodiče a žáci,

nařízením vlády byla 21. a 22. prosince 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol. Z tohoto důvodu MŠMT stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle školského zákona.

Tyto dny tedy nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

Nebude v provozu školní družina.

Není možné poskytnout žákům školní stravování.

Obědy budou automaticky všem žákům odhlášeny. O tyto dva dny bude prodlouženo volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

Mateřská škola zůstává v provozu beze změn.

Lze předpokládat, že další omezení se budou aplikovat i v lednu 2021. Pokud zůstanou protiepidemická nařízení ve 4. stupni, tak v pondělí 4. ledna 2021 přijdou do školy žáci všech tříd prvního stupně a taktéž žáci 9. ročníku. Pro žáky 6. až 8. ročníku bude nadále pokračovat rotační prezenční výuka. V týdnu od 4. ledna zahájí prezenční výuku žáci 8. ročníku (dle stálého rozvrhu v sudém týdnu). Žáci 6. a 7. ročníku budou mít od 4. ledna distanční výuku, prezenčně se budou vzdělávat od 11. ledna (dle stálého rozvrhu v lichém týdnu).

Václav Nerad, ředitel školy

« Předchozí strana 1 2 Další strana »

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace