Přejít na obsah

2020-2022

REGISTRACE k zápisu do 1. ročníku školního roku 2022/2023

vloženo 7. duben 2022

Od 1. 4. do 12. 4. 2022 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku základní školy.

Žadatelé o přijetí k základnímu vzdělávání a žadatelé o odklad se registrují na tomto odkazu:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3293

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2022 v hlavní budově školy.

Bitva u Jankova

vloženo 26. únor 2022

Tisková zpráva ze dne 10. 2. 2022

Informace školní družiny

vloženo 11. leden 2022

Úplata do školní družiny činí 500,- Kč na období únor - červen 2022. Vybírá se během ledna u vedoucí vychovatelky Kolářové.

PF 2022

vloženo 23. prosinec 2021

Jankovský betlém

vloženo 16. prosinec 2021

V Jankově si můžete opět prohlédnout krásný betlém, který již několik let vyrábějí děti a paní vychovatelky ze školní družiny pod vedením Jany Kolářové. Každoročně je postaven na začátku adventu a zdobí jankovské náměstí až do Tří králů. Momentálně jej krásně doplňuje čerstvě napadaný sníh. Mezi jednotlivými figurami najdete i dvě, ve kterých se můžete vyfotit.

V pátek 3. prosince se u něj zastavil také Mikuláš se svou družinou, který navštívil děti v základní a mateřské škole. Letos poctivě zkontroloval, zda v nich někdo nezlobí a neměl by být čerty odnesen do pekla.

Mikulášská nadílka

vloženo 3. prosinec 2021

Dnes prošel jankovskou školou a školkou svatý Mikuláš se svou družinou - andělem a hejnem čertů.

Zrušení plesu Klubu rodičů

vloženo 24. listopad 2021

Vzhledem k velmi vážné covidové situaci, jsme nuceni zrušit plánovaný Ples Klubu rodičů, který se měl konat 14. 1. 2022. Velmi nás to mrzí a doufáme, že se budeme moci brzy setkat a vynahradit deváťákům jejich zrušený ples. Přejeme všem hodně zdraví a příjemné prožití blížícího se adventu.

Informace Klubu rodičů

vloženo 1. listopad 2021

Klub rodičů a SDH Jankov zvou na Lampioný průvod 6. 11. 2021. Více informací v plakátu.

Informace

vloženo 9. říjen 2021

 

1. října 2021 byla zrušena pevná telefonní linka do budovy č. p. 10 (MŠ a ŠJ).

Z tohoto důvodu využívejte pro tel. spojení do mateřské školy číslo 606 375 665 a do jídelny 721 028 454.

 

 

Inzerát

vloženo 15. září 2021

ZŠ a MŠ Jankov přijme kuchaře/kuchařku do školní kuchyně na plný úvazek. Nástup možný dle dohody v průběhu října či listopadu. Bližší informace na 724831800

 

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

vloženo 27. srpen 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 oznamuji:

- ve škole dne 1., 6. a 9. září proběhne preventivní screeningové testování žáků prostřednictvím neinvazivních antigenních testů (žáci 1. třídy budou testováni 2., 6., a 9. září). Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, žák předloží platný certifikát nebo ukáže jeho platnost v aplikaci Tečka) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

- všichni žáci (příp. zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd – žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku, žáci nad 15 let respirátor;

- při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude žák vpuštěn do budovy školy, pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žák umístěn do předem připravené samostatné místnosti a škola současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. O dalším postupu rozhodne praktický lékař, kterého bude zákonný zástupce telefonicky kontaktovat.

Z výše uvedených důvodů dne 1. září 2021 v 8 hodin proběhne slavnostní zahájení školní roku v sále OÚ Jankov pouze pro žáky 1. třídy a jejich rodiče. Testování těchto žáků proběhne ve škole až 2. září před zahájením výuky.

Žáci 2. až 9. třídy se 1. září dostaví nejdéle v 7:45 do svých kmenových tříd v budově školy, kde budou přivítáni třídními učiteli. Následně proběhne jejich testování a žáci budou poučeni o dodržování hygienických a dalších nezbytných pravidel (konec vyučování v 10:00 hodin).

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele.

Všem žákům a jejich rodičům přeji příjemný začátek školního roku.

          Václav Nerad, ředitel školy

Předškolička

vloženo 3. červen 2021

Po několika předškoličkách online dnes proběhla předškolička ve škole. Sešli jsme se skoro všichni včetně paní asistentky Míši. Někteří z nás byli ve škole poprvé v životě. Hráli jsme si, povídali, psali na tabuli i plnili zadané úkoly. Všechno jsme hravě zvládli. Jsme prostě ŠIKULKY.

Informace o provozu školy od 17. května

vloženo 13. květen 2021

Od pondělí 17. května se na 1. i 2. stupni ruší systém rotační výuky.

Všichni žáci se vrací ke stálému rozvrhu.

Testování bude nadále probíhat jednou týdně, a to vždy v pondělí. Pokud se žák nedostaví v pondělí, bude testován první den osobní přítomnosti ve škole.

Školní družina se vrací k běžnému provozu. Obědy jsou všem žákům automaticky přihlášeny.

Při pobytu ve škole nadále platí povinnost nosit zdravotnickou roušku.

Inzerát

vloženo 7. květen 2021
Inzerát
ZŠ a MŠ Jankov přijme od 1. 9. 2021 KVALIFIKOVANÉHO učitele pro 1. stupeň ZŠ s možností částečného úvazku.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. 

 

Informace k provozu školy

vloženo 30. duben 2021

Od 3. května 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 2. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 3. května se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2, 6. a 8. ročníku.

V následujícím týdnu od 10. května se budou prezenčně vzdělávat žáci 3., 4., 5., 7. a 9.  ročníku.

Od 3. května distanční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat bez on-line vysílání pouze prostřednictvím úkolů zadávaných ve Škole OnLine.  Pro 1. stupeň bude on-line vysílání zachováno.

Obědy budou všem žákům automaticky v týdnu prezenční výuky přihlášeny.

Pro všechny žáky ZŠ zůstává nadále povinné zakrytí nosu i úst zdravotnickou rouškou.

Pro žáky 2. stupně je nařízeno 2x týdně neinvazivní antigenní testování dětí. Žáci 1. stupně se budou od 3. května testovat již jen 1x týdně. V MŠ testování dětí již probíhat nebude.

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 8. duben 2021

Informace k průběhu testování žáků při návratu k prezenční výuce

 

Od 12. 4. 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. dubna se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku.

V následujícím týdnu od 19. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku (v tomto týdnu se žáci 3. až 5. ročníku vrací k distanční výuce dle stávajícího rozvrhu on-line vysílání).

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu samosběrem pomocí antigenních testů (LEPU test).  celý článek »

Registrace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/2022

vloženo 29. březen 2021

Od 5. 4. do 14. 4. 2021 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku základní školy.

Žadatelé o přijetí k základnímu vzdělávání a žadatelé o odklad se registrují na tomto odkazu:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3293

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis do 1. třídy

vloženo 23. březen 2021

Zápis do 1. třídy

vloženo 2. březen 2021

ZS¦î-Jankov-logo-znak-c¦îerne¦ü-02.jpgInformace pro rodiče budoucích žáků první třídy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační online schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční

ve středu 10. března 2021 od 16 hodin.

Ke schůzce se můžete připojit na počítači nebo přes mobilní telefon: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

V průběhu schůzky budete informováni o podmínkách vzdělávání v jankovské škole a o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční v termínu od 12. do 14. dubna 2021.

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Vedení školy společně s třídní učitelkou bude připraveno odpovědět na Vaše dotazy týkající se vzdělávání žáků, organizace zápisu, možného odkladu školní docházky a také průběhu setkávání dětí v rámci našich tradičních předškoliček.       

Mgr. Václav Nerad, 724831800

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 28. únor 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 o přijetí krizového opatření se od 27. února 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Žáci 1. a 2. tříd přechází na distanční výuku. Aktuální rozvrh on-line vysílání všech ročníků najdete v sekci Distanční výuka.

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/…emu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

 

« Předchozí strana 1 2 3 4 5 9 12 16 Další strana »

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace