Přejít na obsah

Integrace dětí s SPU

Ve výuce se zaměřujeme na individuální přístup vzhledem k rozdílům a schopnostem žáků.

Zvláštní péči věnujeme žákům se specifickými poruchami učení. Žákům se specifickými poruchami učení (SPU) je na žádost zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení vytvořen individuální vzdělávací program.

Na škole působí asistenti pedagoga, kteří s žáky se SPU pracují přímo ve výuce ve třídě i mimo třídní kolektiv dle doporučení pedagogicko - psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC).

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace