Přejít na obsah

Šablony II

Škola získala dotaci MŠMT

    Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

    Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu: Šablony 2 – Jankov

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009400

 období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

    Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT, další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, vytvoření zájmových klubů ve školní družině a spolupráce s rodiči a veřejností.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace