Přejít na obsah

Aktuální informace

Fotbalový turnaj ve Voticích

vloženo 30. červen 2019

Ve středu 26.6. 2019 jsme se zúčastnili tradičního turnaje v malé kopané O pohár města Votice. Naše škola skončila na skvělém 2. místě ze 6 týmů. Zúčastnili se žáci a 1 žákyně ze
6. - 9. třídy. Všem dětem děkujeme za krásný výsledek a vzornou reprezentaci školy.

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

vloženo 21. červen 2019

V pátek 21. června slavnostně ukončíme docházku v letošním školním roce předáním závěrečných vysvědčení. Uplynulý rok považuji za velmi úspěšný. Všichni žáci z 9. třídy byli přijati v 1. kole na střední školy a učiliště, osm z nich bude studovat maturitní obory. Žákům školy se také celý rok dařilo v nejrůznějších mimoškolních akcích, získali pěkná umístění ve sportovních, výtvarných i vědomostních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl Sam Robertson z 9. třídy, který se umístil na 6. místě v krajském kole Dějepisné olympiády (o pár bodů mu utekla účast v celostátním kole) a potvrdil tím, že i žáci z malé vesnické školy, jako je ta naše, mohou dosáhnout velkých úspěchů.

Díky získání dotace Šablony II. jsme v průběhu celého roku mohli žákům nabídnout pomoc ve vzdělávání a větší výběr kroužků ve školní družině. Učitelky základní i mateřské školy se zúčastnily seminářů v rámci DVPP. Z další dotace, kterou úspěšně získala obec Jankov, bude tento týden zahájena rekonstrukce školy. Na bývalé půdě vzniknou dvě nové učebny, škola získá novou střechu, kotelnu a také výtahovou plošinu.

Organizované čtenářské dílny na 1. a 2. stupni zvýšily zájem o čtení, byla obnovena knihovna a zřízen čtenářský koutek.

V rámci spolupráce škol v regionu se uskutečnily dva zahraniční zájezdy. Jedna skupina vyjela v adventním čase do Vídně a druhá skupina na jaře do Londýna.

Naše tradiční školní akce pro rodiče a veřejnost, které jsme se žáky a učiteli zorganizovali, se setkaly s mimořádným úspěchem a většinu z nich navštívilo více rodičů a návštěvníků než v uplynulých letech.

2. září 2019 v 8:00 hod. zahájíme školní rok v sále obecního úřadu a společně přivítáme nové žáky, z nichž 16 nastoupí do první třídy.

Všem žákům a jejich učitelům přeji krásné letní prázdniny a zasloužený odpočinek.

Václav Nerad, ředitel školy

Informace pro rodiče o zakončení školního roku

vloženo 11. červen 2019

V pátek 21. 6. 2019 bude vyučování ukončení v 9:00 hodin. Žákům 9. třídy bude slavnostně předání vysvědčení v 9:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Jankov.

V tento den mají všichni žáci možnost odebrat oběd v 10:00 hod.

Školní družina bude otevřena do 13:00 hod.

Nové příspěvky

vloženo 10. červen 2019

Nové příspěvek v sekci Třídní akce a Exkurze a výlety - http://zs.jankov.net/zakladni-skola/informace/tridni-akce

A dále ve Fotogalerii - Výlet I. st do Fajnparku, II. st. na Vyšehrad: http://zs.jankov.net/zakladni-skola/fotogalerie/skolni-rok-2018-2019/vylet-i-st-do-fajn-parku

A ve družině: http://zs.jankov.net/skolni-druzina/fotogalerie/2018-2019

 

Atletická všestrannost I. stupeň

vloženo 4. červen 2019
      V úterý 4.6. 2019 jsme se zúčastnili oblastního kola atletické všestrannosti ve Voticích.
Naše škola skončila na 5. místě, Kristýna Fousková skončila na hezkém  3. místě.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Volné dny ředitele školy

vloženo 28. květen 2019

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyhlašuji z důvodu rekonstrukce budovy č. p. 29 ve dnech 24. června až 28. června 2019 volné dny pro žáky základní školy.  V těchto dnech se uskuteční pro žáky ZŠ příměstský tábor. V mateřské škole a jídelně provoz přerušen nebude.

V Jankově dne 24. května 2019                     Mgr. Václav Nerad

Nový příspěvek KR

vloženo 27. květen 2019

Fotografie z perfektní akce

V neděli 2. 6. pořádal SDH Jankov za přispění Obce Jankov a KR při ZŠ a MŠ Jankov Den dětí s názvem "Putování starověkým Egyptem".

Pro účastníky byla připravena trasa cca 2,5 km dlouhá s tematickými zastávkami, na kteých děti plnily zábavné úkoly za drobné odměny.

Cíl cesty byl na hasičském hřišti, kde účastníky čekalo překvapení v podobě malování na obličej, tetování, dětského kadeřnictví, cukrové vaty, exotických koktejlů a hasičských soutěží. Den se vydařil díky všem organizátorům a krásnému počasí. Celkem se zúčastnilo 112 dětí.

Těšíme se na Šustův běh

vloženo 26. květen 2019

Trénujeme každý pátek do konce školního roku a pak zase v září do závodu 21. 9. 2019.

Pochod Po stopách bitvy u Jankova

vloženo 26. květen 2019

Příměstský tábor v červnu

vloženo 24. květen 2019

Tábor se v uvedeném termínu USKUTEČNÍ.

Vážení rodiče,

     z důvodu stavebních úprav na budově školy bude školní rok končit 21. 6. 2019, proto se v posledním červnovém týdnu (24. - 28. 6. 2019) uskuteční školní příměstský tábor. Tábor je určen přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Maximální počet účastníků je 30 žáků, minimální 15 žáků. Tábor bude probíhat v prostorách školní jídelny a venku. V případě nepříznivého počasí i v sále OÚ.      Za vedení tábora  Iva Chmůrová

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace